Borgermøde om vores fælles natur

Sommerfugl
Sommerfugl
Naturpleje, benyttelse og beskyttelse af naturen i Nationalpark Mols Bjerge og Syddjurs Kommune. Kom til borgermøde tirsdag den 28. september kl. 17.00 – 20.00 på Fuglsøcentret.

Naturen i Syddjurs Kommune og særligt Nationalpark Mols Bjerge er noget helt unikt. Men det er også en skrøbelig natur, som tiltrækker rigtig mange mennesker. Derfor skal naturen beskyttes, men på en måde, så den samtidig også kan benyttes og være til glæde for dem, som bevæger sig ud i den.

Derfor vil Syddjurs’ Natur – Samarbejdsforum gerne invitere til borgermøde med dialog. Her vil vi gerne fortælle om den naturpleje vi laver i vores område, hvordan vi gør og hvorfor. Og vi vil også rigtig gerne i dialog med dig, der kunne have tanker eller gode idéer til, hvordan vi fremadrettet sikrer balancen mellem benyttelse og beskyttelse.

Program for borgermødet

Kl. 17:00         Velkomst ved Borgmester Ole Bollesen

Kl. 17:15         Vores arbejde med naturpleje, biodiversitet og adgangsforhold.
Naturfaglige oplæg i øjenhøjde ved Naturstyrelsen, Molslaboratoriet/Nationalhistorisk Museum, Syddjurs Kommune og Nationalpark Mols Bjerge/Den Danske Naturfond

Kl. 18:20         Pause

Kl. 18:30         Dialog med aktørerne i Syddjurs’ Natur - Samarbejdsforum
Aktørerne vil være repræsenterede ved små stationer i salen, hvor det vil være muligt at få en snak i øjenhøjde, stille spørgsmål til aktørernes arbejde og måske selv blive spurgt om tanker og idéer.

Kl. 19:30         Opsamling fra dialog

Kl. 19:50         Afrunding, ved formand for Udvalget for natur, teknik og miljø Kim Lykke Jensen

Kl. 20:00         Tak for i dag

Praktisk

Borgermødet afholdes tirsdag den 28. september kl. 17.00 – 20.00 på Fuglsøcentret, Dragsmurvej 6, 8420 Knebel. Der vil blive budt på en let forplejning ved borgermødet.

Tilmelding

Deltagelse er gratis, men kræver tilmelding - se nederst på siden

Om Syddjurs’ Natur – Samarbejdsforum

Syddjurs’ Natur – Samarbejdsforum er etableret for at sætte fokus på samarbejdet og koordineringen rundt om naturen i Nationalpark Mols Bjerge og resten af Syddjurs Kommune. Medlemmerne er alle optagede af dialogen med brugerne af naturen og borgerne i området.

Medlemmerne i forummet er: Danmarks Jægerforbund, Karpenhøj Naturcenter, Molslaboratoriet/Naturhistorisk Museum, Museum Østjylland, Nationalpark Mols Bjerge, Naturstyrelsen, Visit Aarhus og Syddjurs Kommune.

Tilmelding til borgermøde om vores fælles natur d. 28. september 2021

Opdateret: 09-09-2021 10:50

Kontakt