Der vises dokumenter fra mandag d. 2 august 2021.

DokumentnummerDokumentnavnSagsnummer
277775/21Orienteringspunkter den 11. august 202118/1080
277771/21Godkendelse af politisk mødekalender for 202221/10537
277808/21Godkendelse af politisk mødekalender for 202221/10537
278380/21Byens Blå Torv. Ansøgning om midler til kvalificering af projektet20/65456
278371/21Lokation og vision for kulturelt samlingssted i Hornslet19/27261
278370/21Orientering om madpakkehus i Rønde Bypark18/7728
278336/21Godkendelse af politisk mødekalender for 202221/10537
278385/21Distriktsråd. Diverse henvendelse 11. august 202120/103882
278377/21I.F. Mols. Ansøgning om tilskud til etablering af padelbane21/16994
278378/21TRIF Tennis. Ansøgning om tilskud til drift af kunststofbaner21/26514
278381/21Pulje til Landsbyfornyelse 2021. 3. bevillingsrunde21/21759
278386/21Orienteringspunkter 11. august 202118/540
278376/21IF Midtdjurs Fodbold. Ansøgning om tilskud til Goal station.21/17856
278368/21Mulig etablering af aktivitetsplads ved regnvandsbassin i Rønde eventuelt med finansiering fra ungespot21/27737
278367/21Forslag til strategier for kultur, fritid, idræt og landdistrikter20/10904
278366/21Godkendelse af politisk mødekalender for 202221/10537
278375/21IF Midtdjurs. Deponering i forbindelse med byggeri21/26702
279034/2117/21(B) Planlagt arbejde21/18587
279212/2143/21(B) Konfliktrapport for ansøgningen21/18891
279056/2141/21 Stillidsvej 20, Ebeltoft - Garagebygning : BR18 - Servicemål Simpelt byggeri, indsendelse nr. 6 - 8/2/202120/103765
279043/2117/21(B) Signeringsbilag for dokumentationen Fuldmagt21/18587
279700/2161/21(B) Konfliktrapport for ansøgningen21/6586
279653/21Bilag 4 Strategi for planlægning af Rønde midtby.pdf21/14299
279035/2117/21(B) Planlagt arbejde21/18587
279459/21Strands Havbakkevej 15, 8420 Knebel - høringssvar fra janie og John Andersen20/41423
278987/2127/21(B) Situationsplan21/7754
279415/211/21(B) Konfliktrapport for ansøgningen21/28561
279007/21Svar til klager - forholdet er efterkommet21/28152
279037/2117/21(B) Plantegninger (etageplaner)21/18587
279690/21Allan Høgholm Jørgensen - Yderligere hastighedsregulerende tiltage Midtvangen21/28604
279261/21Siriusvej 3, 8400 Ebeltoft - anmodning om fremsendelse af den nye trykprøvningsrapport19/13582
279434/21Birkevej 4B, 8410 Rønde - Besvarelse af forespørgsel21/28557
279041/2117/21(B) Dokumentation for valg af brandklasse21/18587
279311/2125/21(B) Dokumentation for Kap. 12. Energiforsyningsanlæg i tilknytning til bygninger19/26666
279490/21Randersvej 3A, 8410 Rønde - Ændringskort21/28577
278986/2127/21(B) Konfliktrapport for ansøgningen21/7754
279057/2141/21(B) Konfliktrapport for ansøgningen20/103765
279488/21Randersvej 3A, 8410 Rønde - Skematisk redegørelse21/28577
279042/2117/21(B) Dokumentation for valg af konstruktionsklasse21/18587
279303/2125/21 Vorregårdsparken 61, 8410 Rønde: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 4 - 8/2/202119/26666
279414/211/21 Drivhus 240 m2: BR18 - Servicemål Industri og lagerbygninger, indsendelse nr. 1 - 8/2/202121/28561
279717/21Vores Vilde Natur - i skolegården21/8288
279581/21Adilsvej 15, 8400 Ebeltoft - Forespørgsel21/28593
279325/2125/21(B) Energimærke19/26666
279036/2117/21(B) Situationsplan21/18587
279304/2125/21(B) Konfliktrapport for ansøgningen19/26666
279038/2117/21(B) Facadetegninger21/18587
279658/21Birkestien, 8400 Ebeltoft - Besvarelse af forespørgsel20/92943
279487/21Randersvej 3A, 8410 Rønde - Udstykningskontrolskema21/28577
279347/21Baunehøjparken 50, 8410 Rønde - byggeriet skal færdigmeldes20/27394
279184/211/21(B) Konfliktrapport for ansøgningen21/28519
279312/2125/21(B) Dokumentation for Kap. 12. Energiforsyningsanlæg i tilknytning til bygninger19/26666
279323/2125/21(B) Byggeskadeforsikring, endelig police19/26666
279040/2117/21(B) Ubebyggede arealer21/18587
279337/21185/21(B) Konfliktrapport for ansøgningen20/60130
279211/2143/21 Pindstrup Børnehave: BR18 - Servicemål Etagebyggeri erhverv, indsendelse nr. 3 - 8/2/202121/18891
279032/2117/21 Kamillevej 8, Knebel: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 2 - 8/2/202121/18587
279386/21Vrinners Bygade 35, 8420 Knebel - Mail fra nabo vedr. hegn og foto21/28039
279354/21Havesvinget 1, 8410 Rønde - Sagen ønskes annulleret21/3396
279489/21Randersvej 3A, 8410 Rønde - Måleblad21/28577
279151/211/21(B) Konfliktrapport for ansøgningen21/28514
279039/2117/21(B) Snittegninger21/18587
279320/2125/21(B) Dokumentation for Kap. 22. Ventilation19/26666
279652/21Bilag 3 Fortætning af Hovedgaden i Rønde.pdf21/14299
279699/2161/21 SLÅENVEJ 4, 8410 RØNDE: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 4 - 8/2/202121/6586
278989/2127/21(B) Facadetegninger21/7754
279183/211/21 Nedriv af Stald 1: Nedrivning af bebyggelse der kræver tilladelse, indsendelse nr. 1 - 8/2/202121/28519
279336/21185/21 Bøgebjerget 43: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 10 - 8/2/202120/60130
279438/21Noter fra telefonsamtale med Allan Nørgård21/3321
279319/2125/21(B) Dokumentation for Kap. 22. Ventilation19/26666
279636/21Sletterhagevej 45B, 8420 Knebel - forespørgsel21/28602
279070/21Krebsevej 42, 8400 Ebeltoft - mail med afsætningsrids20/105454
278985/2127/21 Tilbygning 2021 - Niels Lykkes Vej 26, 8420 Knebel: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 4 - 8/2/202121/7754
279324/2125/21(B) Energimærke19/26666
279310/2125/21(B) Dokumentation for Kap. 11. Energiforbrug19/26666
278991/2127/21(B) Dokumentation for Kap. 11. Energiforbrug21/7754
279033/2117/21(B) Konfliktrapport for ansøgningen21/18587
279529/21natur.miljoe FP - VS: Rapport AR-21-CG-21078775-01 vedr. Ebeltoft strand camping Svømmebassin att: Peter Bassinansvarlig21/23545
279716/21Bærende principper for fortætning af Hovedgaden i Rønde. Vedtagelse21/14299
279376/21Vrinners Bygade 35, 8420 Knebel - P-pladser skal afspærres ellers overgives sagen til Ankenævnet21/28039
279718/21Vores Vilde Natur - i skolegården21/8288
279590/21Birkestien 9, 8400 Ebeltoft - rykker for svar på forespørgsel20/92943