Den Erhvervsdrivende Fond Syddjurs Udviklingspark


Den Erhvervsdrivende Fond Syddjurs Udviklingspark blev stiftet i 2013, med det formål at udvikle, etablere og drive iværksætterhuse/udviklingsparker i Syddjurs Kommune, herunder udleje lokaler, stille fælles servicefaciliteter til rådighed for lejerne samt dertil knyttet salg, drift og formidling. Samtidig skal Udviklingsparken bidrage til at fremme erhvervet og erhvervsudviklingen i kommunen.


Bestyrelsen for Den Erhvervsdrivende Fond Syddjurs Udviklingspark består af 7 medlemmer, som er sammensat af 2 repræsentanter fra Syddjurs Kommune, 4 repræsentanter udpeget af Syddjurs Erhvervsforening, samt 1 medlem udpeget af bestyrelsen.

Udpeget af Byrådet 2018 den 07-12-2017

Borgmester Ole Bollesen (A)

1. viceborgmester Claus Wistoft (V)

Opdateret: 03-01-2018 14:36

Kontakt