Handicaprådet

Folketinget har besluttet at der i hver af de nye kommuner skal oprettes et handicapråd

Mødedatoer i Handicaprådet 2021: 21/1, 25/2, 25/3, 29/4, 27/5, 24/6, 2/9, 30/9, 28/10, 18/11, 16/12.

Handicaprådet består af 12 medlemmer:

  • 6 personer udpeget af Byrådet i Syddjurs kommune. Der skal udpeges mindst 1 medlem af Byrådet.
  • 6 personer bosiddende i kommunen indstillet af  Danske Handicaporganisationer (DH), en af disse personer bør være førtidspensionist.

Rådet er bredt sammensat, og medlemmerne repræsenterer forskellige handicapgrupper, herunder både voksne og børn med handicap.

Kommunalbestyrelsen udpeger medlemmer samt suppleanter til rådet blandt samtlige indstillede kandidater.

Dokumenter

Find vedtægter, forretningsorden og handicappolitik nederst på siden

Referater

>> Se referater fra Handicaprådets møder under dagsordner og referater her

Formand: Ejnar Pedersen

Næstformand: Laila Sortland

Handicaprådets medlemmer 

Udpeget af

Medlemmer

Personlig stedfortræder

Byrådet

Michael Aakjær

Hændelshøj 14

8543 Hornslet

mica@syddjurs.dk

29 37 97 26

 

Jan Fischer

Fuglevænget 7

8543 Hornslet

Jafi@syddjurs.dk

20825521

Byrådet

Laila Sortland, Næstformand
Adressebeskyttelse

laso@syddjurs.dk

60 18 13 74

 

Michael Mikkelsen

Esmarcksvej 53

8550 Ryomgård

micmi@syddjurs.dk

41625960

 

Administration

Vakant

Chef for social og familie.

 

Vakant

Chef for social og familie.

Administration

Henrik Rudolph

Afdelingsleder Center for Arbejdsmarkedstilbud

hr@syddjurs.dk

29 64 15 01

 

Annemette Bech-Hyldgaard

Afdelingsleder Job og Fastholdelse

ahyj@syddjurs.dk

29 36 33 97

Administration

Kenneth Enrico Petersen

Leder dagtilbud

kep@syddjurs.dk

40 38 26 48

 

Christina Vingborg

Leder af PPR

Administration

Uffe Neimann Thomsen

Leder Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud

unt@syddjurs.dk

22 11 16 30

 

Anne Fynboe Madsen

Stedfortræder Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud

afm@syddjurs.dk

21 16 50 66

 

 

Danske Handicaporganisationer

Helle Pedersen

Ulykkespatientforeningen

Skarresøvej 3

8550 Ryomgård

helle@skovflis.dk

 

Erling Melin

Muskelsvindfonden

Ankjærshøj 10

8400 Ebeltoft

emelin@tdcadsl.dk

29 45 07 02

 

Danske Handicaporganisationer

Ejnar Pedersen, Formand

Ulykkespatientforeningen

Stejlbjerg 32

8543 Hornslet

ejnarpedersen@yahoo.dk

Lene Jensen

Hjernesagen

Åbroen 1, Skader

8543 Hornslet

p.jensen@beskedboks.dk

 

Danske Handicaporganisationer

Peer Laursen

Polioforeningen

Rosenkrantzvej 12

8543 Hornslet

peerlaursen@mail.dk

 

Bo Paamand

Muskelsvindfonden

Hjørnestien 3

8400 Ebeltoft

bopaamand@hotmail.com

Danske Handicaporganisationer

Lise-Lotte Wagner

Dansk Blindesamfund

Stabrandvej 16

8560 Kolind

llwagner8560@gmail.com

 

Jørgen Bang

Dansk Blindesamfund

Rosenvang 38

8543 Hornslet

j@bbang.dk

 

 

Danske Handicaporganisationer

Lone Attrup Andersen

Lev Syddjurs

Eskerodvej 76

8543 Hornslet

eskerodvej@mail.dk

 

Solveig Hansen

Dansk Handicap Forbund

Engvej 9

8560 Kolind

Sol1920@gmail.com

 

Danske Handicaporganisationer

Anne Lise Vester
Gigtforeningen

Solskrænten 2, Ugelbølle

8410 Rønde

ajvester@mail.tele.dk

Molly Thomsen

Høreforeningen

Skovbakken 13
8550 Ryomgård
mollyogbenny@live.dk

Sekretariat/udsendelse af dagsorden og referat

Ledelsessekretariatet

ledelsessekretariat@syddjurs.dk

87 53 50 00

 

 

 

Opdateret: 13-09-2021 11:36

Kontakt