Syddjurs Kommune med i nyt supercykelsti-sekretariat for Østjylland

Cykelsti

Så er der godt nyt for østjyder, der cykler på tværs af kommunegrænserne. Fra 1. august får østjyderne deres eget supercykelsti-sekretariat, der skal sikre flere og bedre cykelstier på tværs af kommunerne. 

10 østjyske kommuner og Region Midtjylland er gået sammen i en fælles organisation og deler udgiften til det nye sekretariat, der i første omgang består af én medarbejder med fysisk placering i Aarhus Kommune.

Første opgave er kortlægge det østjyske cykelstinet og finde steder, hvor det vil være oplagt at forbinde cykelstier fra den ene kommune med cykelstier i den anden kommune. Nogle steder mangler der kun korte strækninger for at skabe et mere sammenhængende cykelstinet mellem to kommuner.

Ved at udfylde "hullerne" mellem de østjyske cykelstier vil der formodentlig hurtigt kunne laves mange nye og sammenhængende ruter mellem kommunerne. Det kræver dog kortlægning, samarbejde og fælles projekter.

Det nye sekretariat skal også arbejde med lave fælles ansøgninger til de nationale puljer til cykel - supercykelstier til de steder, hvor udfordringen med af forbinde kommunerne er lidt større end blot at udfylderne "huller".

Undersøgelser viser, at 45% af pendlerne i den østjyske del af regionen har under 10 km. mellem deres hjem og arbejde. Sekretariatets opgave er at kortlægge, hvor de største pendlerstrømme er i regionen, planlægge tracere som dækker disse behov og kortlægge hvilke ændringer, som bør udføres for at øge standarden af stien til en supercykelsti.

"Jeg er rigtig tilfreds med etableringen af det nye sekretariat for supercykelstier. Her i Syddjurs har vi flere steder set at huller i cykelstiforbindelser kan være en hindring for mange. Det har vi set ved kommunegrænser, eksempelvis for de cyklister, der vil cykle mod Aarhus fra Hornslet. Det er sundt af cykle, men det skal helst også være både nemt og sikkert at vælge cyklen til og fra arbejde. Jeg glæder mig til at se flere sammenhængende cykelstier i de kommende år" siger formand for udvalget for natur, teknik og miljø Kim Lykke Jensen fra Syddjurs Kommune

Det østjyske supercykelsamarbejde er en frivillig forening, hvor kommuner og Region bidrager med et årligt kontingent. På et stiftende møde den 15. april blev der valgt en styregruppe, samt en politisk og administrativ følgegruppe.

Ved opstart af det nye supercykelsti-sekretariatet gives en årlig bevillig på 1.000.000 kr. fordelt således at Region Midtjylland betaler 50% af udgifterne og resten betales af kommunerne. Til bestemmelse af kommunernes andel fastsættes beløbet ud fra indbyggertallet opgivet i 2019.

Der deltagende kommuner er: Odder, Skanderborg, Horsens, Silkeborg, Hedensted, Favrskov, Randers, Aarhus, Syddjurs, Norddjurs og Region Midtjylland.

Opdateret: 26-04-2021 10:32
Abonner på Nyheder
Vil du abonnere på Nyheder? – Tilmeld dig vores automatisk nyhedsmail - så får du en mail hver gang siden opdateres.
Vi videregiver ikke din mailadresse til andre parter og anvender den ikke til andre formål. Du kan til enhver tid afmelde dig ved at klikke på Afmeld i de mails du modtager.
Du kan læse mere om hvordan kommunen behandler dine personoplysninger og om dine rettigheder på https://www.syddjurs.dk/databeskyttelse Her finder du også kontaktoplysninger på kommunens databeskyttelsesrådgiver.

Kontakt