Positivt regnskabsresultat for 2020 efter hård økonomisk opbremsning sidste forår

Regnskab

Efter et år med store økonomiske udfordringer ender Syddjurs Kommunes regnskab for 2020 med et overskud på 98 mio. kr. uden at lån indregnes. Byrådet måtte i april 2020 genåbne årets budget og reducere i kommunens drifts- og anlægsbudget. Borgmester Ole Bollesen kalder det meget tilfredsstillende, at årets regnskab ender med et solidt overskud efter et år med både Corona og svære politiske omprioriteringer i kommunens økonomi.

Syddjurs Kommunes byråd var i foråret 2020 nødsaget til at genåbne budgettet for 2020 på grund af en økonomi i bekymrende ubalance. Baggrunden for genåbningen af budget 2020 var et stort kassetræk i regnskabsresultat for 2019 ligesom kommunens kassebeholdning fortsatte med at falde i starten af 2020. Byrådet vedtog derfor den 29. april 2020 et reduceret budget for resten af året, der indeholdt en række omprioriteringer. Kommunens driftsbudget blev reduceret med 48 mio. kr. og anlægsbudgettet blev justeret ned fra ca. 80 mio. kr. til godt 52 mio. kr.

Den økonomiske genopretningsplan i det nye budget 2020 har i regnskabet for 2020 vist sig at have den ønskede effekt for kommunens økonomiske balance og kassebeholdning. Det endelige resultat af regnskabet for 2020 ender med et samlet overskud på knap 98 mio. kr., knap 29 mio. kr. bedre end fastlagt i det oprindelige budget. Overskuddet på 98 mio. kr. er beregnet før ekstra låntagning og finansforskydninger medregnes.

Borgmester Ole Bollesen udtaler:

 - Det er meget tilfredsstillende, at regnskabet for 2020 viser et stort overskud. Det viser, at den økonomiske genopretning, som vi vedtog med det genåbnede budget, samlet set er lykkedes. Det har krævet svære politiske omprioriteringer at nå hertil, og jeg vil gerne takke hele byrådet og alle kommunens medarbejdere for den fælles indsats. Med det nye budget for 2021 har vi en god plan for de kommende år, hvor der også er rum til investeringer og udvikling. Det er dog vigtigt at understrege, at vi fortsat har behov for tæt økonomisk opfølgning og styring. Det gælder særligt på de områder, hvor der fortsat er et udgiftspres, herunder på social- og familieområdet, hvor vi arbejder med en flerårig økonomisk handleplan for at få genskabt den økonomiske balance.

Budgettet for 2021 tager udgangspunkt i genopretningsplanen fra det genåbnede budget for 2020. Planen indebærer blandt andet en gradvis genopbygning af kassebeholdningen til 200 mio. kr. i henhold til det politiske pejlemærke i den økonomiske politik. Aktuelt udgør kassebeholdningen 199 mio. kr. opgjort efter kassekreditreglen og er fortsat stigende i de kommende måneder. Dermed forventes det politiske mål for en robust kassebeholdning på 200 mio. kr. indfriet allerede ultimo april 2021, hvilket er markant hurtigere end forventet i tidligere likviditetsprognoser.

En del af forudsætningen for budget 2021 og kommunens økonomi fremover er den nye udligningsreform, der blev vedtaget i 2020. Syddjurs Kommune har i en årrække deltaget i debatten om behovet for en mere retfærdig udligning mellem kommunerne. Den nye udligningsreform tilfører ca. 40 mio. kr. til ekstra til drift og service i 2021, stigende til 50 mio. kr. årligt fra 2022.

For at forbedre den økonomiske styring i kommunen er der iværksat skærpede procedurer for opfølgning og styring af økonomien på alle organisatoriske niveauer i sammenhæng med indførelsen af et nyt økonomisystem.

Bilag: Regnskab og årsberetning kan findes i byrådets dagsorden/referat her:

https://www.syddjurs.dk/dagsorden/byraadet-28-04-2021 

Opdateret: 29-04-2021 08:21
Abonner på Nyheder
Vil du abonnere på Nyheder? – Tilmeld dig vores automatisk nyhedsmail - så får du en mail hver gang siden opdateres.
Vi videregiver ikke din mailadresse til andre parter og anvender den ikke til andre formål. Du kan til enhver tid afmelde dig ved at klikke på Afmeld i de mails du modtager.
Du kan læse mere om hvordan kommunen behandler dine personoplysninger og om dine rettigheder på https://www.syddjurs.dk/databeskyttelse Her finder du også kontaktoplysninger på kommunens databeskyttelsesrådgiver.

Kontakt