Mobildækning i Syddjurs Kommune

I Syddjurs Kommune arbejdes der med at forbedre mobildækningen. Kommunen er derfor i dialog med teleoperatørerne om, hvor de kan og vil være med til at forbedre dækningen.

Teleselskaberne har deres dækningsdata i deres dækningskort. Disse data er beregnede data, og de tager derfor ikke højde for genstande i landskabet som fx høje træer mm. Kommunen har ønsket at få en måling, som viser den reelle oplevede dækning.


Måling af mobildækning

For at give et mere realistisk billede af mobildækningen i Syddjurs Kommune, har kommunen fået foretaget en måling af den reelle dækning. Denne måling blev foretaget fra august – oktober 2016.

Målingen viser alle danske telenetværks operatører, det vil sige TDC, 3 samt det fælles net mellem Telenor og Telia (TT-netværket).

Målingen er sat i gang i samarbejde med Norddjurs Kommune. Selve målingerne er udført af en uafhængig og neutral part. Målingerne er et øjebliksbillede fra, da målingen blev foretaget. Derfor kan dækningen opleves anderledes, end den vises på dækningskortet, som du kan se ved at klikke på linket herunder.

Se dækningskortet her: www.tjekdindaekning.dk/embed/syddjurs


Målemetoden

Målingerne er sket med 10 tasker med måleudstyr, hvor der i hver taske er 8 mobiltelefoner. Hver taske er blevet placeret i en række forskellige skraldevogne i måleperioden. Hver mobil er sat til en bestemt operatør og er opsat til at benytte enten 2G, 3G eller 4G-netværket.

Fordelingen af de 8 mobiltelefoner er som følger:

Operatør /netværk TDC 3     TT **
2G + ÷* +
3G + + +
4G + + +

*3 har ikke 2G-dækning i deres netværk, derfor er der heller ikke målt herpå.

**TT eller TT-netværket er en sammenslutning af Telia og Telenor. Telia og Telenor benytter hinandens antenner, og derfor er dækningen den samme, om man benytter Telias eller Telenors netværk.

Mobilerne er ikke blevet tilsluttet en ekstern antenne, dette er taget med i betragtningen, ved kategoriseringen af signalstyrkens værdier som er fordelt på forskellige klasser.

 

Opdateret: 12-02-2019 13:11