Revurdering af kap. 5-miljøgodkendelse på Slotsvej 65, 8543 Hornslet

Syddjurs Kommune har revurderet miljøgodkendelsen af svineproduktionen beliggende Slotsvej 65, 8543 Hornslet.

Syddjurs Kommune har vurderet, at produktionen af svin kan fortsætte uden at medføre en øget virkning på miljøet og omgivelserne med de vilkår, der er stillet i revurderingen. Afgørelsen er truffet ved påbud efter husdyrgodkendelseslovens § 39, jævnfør § 41. Syddjurs Kommunes afgørelse og klagevejledning er vedhæftet, og kan endvidere ses på: http://www.syddjurs.dk/indhold/milj-godkendelser-og-tilladelser-landbrug

Opdateret: 14-09-2021 15:07
Abonner på Høringer
Vil du abonnere på Høringer? – Tilmeld dig vores automatisk nyhedsmail - så får du en mail hver gang siden opdateres.
Vi videregiver ikke din mailadresse til andre parter og anvender den ikke til andre formål. Du kan til enhver tid afmelde dig ved at klikke på Afmeld i de mails du modtager.
Du kan læse mere om hvordan kommunen behandler dine personoplysninger og om dine rettigheder på https://www.syddjurs.dk/databeskyttelse Her finder du også kontaktoplysninger på kommunens databeskyttelsesrådgiver.