Kraghøjvej 6, Kolind - fornyet vandindvindingstilladelse

Fornyet vandindvindingstilladelse – Kraghøjvej 6, 8560 Kolind

Syddjurs Kommune har modtaget en ansøgning om fornyet tilladelse til vandindvinding fra boringerne DGU nr. 80.220 og DGU nr. 80.278 – beliggende på Astrupvej 54, 8560 Kolind, matr.nr. 10dk Ebdrup By, Ebdrup.

Den eksisterende vandindvindingstilladelse ønskes fornyet.

Syddjurs Kommune har meddelt en tilladelse efter Vandforsyningslovens § 20.

Syddjurs Kommune har på baggrund af en screening i henhold til Lov om Miljøvurdering ligeledes truffet en afgørelse om, at det ansøgte ikke udløser en miljøvurdering, idet projektet ikke vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Aktindsigt

Sagens akter kan ses her Markvanding - Kraghøjvej 6 | Syddjurs Kommune

Klagevejledning

Kommunens afgørelse kan frem til den 21. december 2021 påklages til Miljø-og Fødevareklagenævnet. En evt. klage skal være skriftlig og indgives via klageportalen. Yderligere klagevejledning findes på www.nmkn.dk

Søgsmål fristen udløber 23. maj 2022.

 

Opdateret: 23-11-2021 13:36
Abonner på Høringer
Vil du abonnere på Høringer? – Tilmeld dig vores automatisk nyhedsmail - så får du en mail hver gang siden opdateres.
Vi videregiver ikke din mailadresse til andre parter og anvender den ikke til andre formål. Du kan til enhver tid afmelde dig ved at klikke på Afmeld i de mails du modtager.
Du kan læse mere om hvordan kommunen behandler dine personoplysninger og om dine rettigheder på https://www.syddjurs.dk/databeskyttelse Her finder du også kontaktoplysninger på kommunens databeskyttelsesrådgiver.

Kontakt