Accept af anmeldt Skift mellem dyretyper på Auningvej 16, 8544 Mørke

Svineproduktionen på Auningvej 16, 8544 Mørke har anmeldt et skift mellem dyretyper efter § 15 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Syddjurs Kommune har afgjort, at det anmeldte skift mellem dyretyper på Auningvej 16, 8544 Mørke ikke kræver tilladelse eller godkendelse efter Husdyrbrugloven. Der gives tilladelse til at skifte dyretype i eksisterende stalde, da det vurderes, at det anmeldte kan udføres på ejendommen uden at medføre en øget virkning på miljøet og omgivelserne.

Afgørelsen er truffet efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 15 og 20. Syddjurs Kommunes afgørelse og klagevejledning er vedhæftet, og kan ses på: https://www.syddjurs.dk/erhverv/landbrug/anmeldeordning-husdyrbrug/afgoerelser-anmeldeordning-2021-2022

Opdateret: 18-11-2021 10:11
Abonner på Høringer
Vil du abonnere på Høringer? – Tilmeld dig vores automatisk nyhedsmail - så får du en mail hver gang siden opdateres.
Vi videregiver ikke din mailadresse til andre parter og anvender den ikke til andre formål. Du kan til enhver tid afmelde dig ved at klikke på Afmeld i de mails du modtager.
Du kan læse mere om hvordan kommunen behandler dine personoplysninger og om dine rettigheder på https://www.syddjurs.dk/databeskyttelse Her finder du også kontaktoplysninger på kommunens databeskyttelsesrådgiver.

Kontakt

Relaterede links