Rådgivning og støtte - Anonym Socialrådgivning

På disse sider kan du læse om, hvorledes du kan få rådgivning og hjælp til at få støtte inden for social, psykiatri og handicapområdet for voksne.

Rådgivning om Syddjurs Kommunes tilbud til handicappede borgere, sindslidende og borgere med misbrugsproblemer sker i Socialcentret.

I Socialcentret kan du tale med en socialfaglig rådgiver om dine behov for støtte til eksempelvis hjælp i egen bolig, aktivitetstilbud, ledsagelse, tilskud, misbrugsbehandling eller botilbud m.v.

Ovenstående er tilbud efter serviceloven til voksne. Socialcentret træffer afgørelse om omfanget af hjælp, der kan tilbydes efter en individuel konkret vurdering. Der udarbejdes sammen med borgeren en handleplan for hjælpen (Servicelovens §141), der beskriver mål og opfølgning på indsats og tilbud.

Anonym Socialrådgivning i Rønde og Kolind

Syddjurs kommunes Socialcenter tilbyder kommunens borgere anonym socialrådgivning indenfor det sociale område.
Rådgiverne kan træffes hver uge  

Sommer 2021: Rådgivningen i Kolind er lukket i ugerne 26, 29, 30 og 31 og rådgivningen i Rønde er lukket i ugerne 29, 30 og 31.

Torsdage på Rønde bibliotek, Skolevej 12, 8410 Rønde fra kl. 15.00-17.00
Fredage på Kafe Kolind, Drasbeksgade 19, 8560 Kolind fra kl. 8.30 -10.30

Der kan bl.a. ydes anonym rådgivning indenfor økonomi, sociale tilbud, boligsøgning m.m. 

Ingen tidsbestilling – du kan bare møde op – der kan være lidt ventetid

Medbring gerne relevante papirer samt evt. nøglekort til Nem-ID til brug for elektroniske ansøgninger, indhentning af bankoplysninger m.v.
 

Opdateret: 14-07-2021 13:20

Kontakt