Ældre og pårørende - COVID-19

Pleje og omsorg, besøg på plejecentre, aktivitetscentre, hjælpemidler og madudlevering

Besøg på plejecentre og kommunens rehabiliteringspladser

Styrelsen for Patientsikkerhed har ophævet de besøgsrestriktioner, der blev indført den 16. december. Ophævelsen gælder kun for kommunens plejecentre og træder i kraft onsdag den 17. februar. Bostederne på handicapområdet, eksempelvis Bofællesskabet Marie Magdalene, skal fortsat følge besøgsrestriktionerne fra den 16. december - se besøgsrestriktioner for social / handicapområdet her

Ophævelsen af besøgsrestriktioner skyldes at over 80% af beboerne nu er færdigvaccineret mod COVID-19.

Ved besøg på plejecentre skal man dog fortsat overholde en række forholdsregler, der følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Gældende regler for besøg på plejecentre - fra onsdag den 17. februar

Der er ikke længere begrænsning i antallet af besøgende eller i antal personer, man løbende må få besøg af.

Planlægning af besøg 

 • Besøgende skal være uden symptomer for COVID-19 i 48 timer før besøget. Ved kritiske situationer kan pårørende få udleveret værnemidler.
 • Besøgende skal overholde de generelle hygiejneråd i forbindelse med besøget.
 • Besøgende skal overholde god håndhygiejne med håndsprit eller engangsservietter.
 • Besøgende skal holde 2 meters afstand til øvrige besøgende og beboere samt medarbejdere ud fra et forsigtighedsprincip.

Gennemførelse af besøg 

 • Indendørs besøg skal foregå i beboerens egen bolig.
 • Undgå direkte kontakt med personalet og andre beboere.
 • Pårørende må ikke opholde sig i fællesarealer.
 • Hvis muligt skal pårørende benytte en direkte adgang, uden gennemgang i fællesarealer eller kontakt til andre beboere/personer.
 • Alle parter skal vaske og spritte hænder umiddelbart inden og efter besøg.
 • Der skal holdes to meters afstand mellem den pårørende, og den beboer der får besøg.
 • Kan dette ikke overholdes pga. særlige forhold skal den besøgende bruge visir eller mundbind og hænder vaskes/af sprittes umiddelbart efter kontakt.
 • Berøring af kontaktflader skal begrænses under besøget og skal rengøres efter besøg.
 • Ved servering af mad skal samme person skænke og servere for at undgå fælles kontaktpunkter.
 • Der bør sikres regelmæssig udluftning samt udføres rengøring af kontaktflader efter hvert besøg.

> Se desuden Sundhedsstyrelsens gældende regler her

 

Kontakt 

Du kan få svar på de allerfleste spørgsmål på Sundhedsstyrelsens side. Har du spørgsmål til egen sundhed kan du også kontakte egen læge.

> Kommunens callcenter 87 53 50 00, se åbningstider nederst på siden

> Hjemmesygeplejen 87 53 60 00,  mandag, tirsdag, torsdag & fredag kl. 9-11 og kl. 13-15, onsdag kl. 9-12

> Sundhedsplejen 87 53 55 00, se åbningstider på sundhedsplejens side

> Hjemmeplejen 87 53 66 00, Se åbningstider på Hjemmeplejens side

 

Opdateret: 18-02-2021 10:15

Kontakt