Ældre og pårørende - COVID-19

Pleje og omsorg, besøg på plejecentre, aktivitetscentre, hjælpemidler og madudlevering

Besøg på plejecentre og kommunens rehabiliteringspladser

Alle besøgsrestriktioner er ophævet. Ophævelsen af besøgsrestriktioner skyldes at over 80% af beboerne nu er færdigvaccineret mod COVID-19.

Ved besøg på plejecentre skal man dog fortsat overholde en række forholdsregler, der følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer:

  • Besøgende skal være uden symptomer for COVID-19 i 48 timer før besøget. Ved kritiske situationer kan pårørende få udleveret værnemidler.
  • Besøgende skal overholde god håndhygiejne med håndsprit eller engangsservietter.
  • Besøgende skal holde 2 meters afstand til øvrige besøgende og beboere samt medarbejdere.
  • Der bør sikres regelmæssig udluftning samt udføres rengøring af kontaktflader efter hvert besøg. 
  • Besøgende herunder både pårørende, frivillige og eksterne samarbejdspartnere skal bruge mundbind eller visir (ansigtsværnemidler), når de færdes på fællesarealerne, hvortil offentligheden har adgang.
  • I beboerens eget hjem behøver de pårørende ikke at anvende mundbind, hvis beboeren er færdigvaccineret, hvis dette ikke er tilfældet skal der holdes 2 meters afstand eller anvendes mundbind og hænder vaskes/af sprittes umiddelbart efter kontakt.
  • Ved  sociale arrangementer i fælles arealer  hvor der er frivillige og /eller besøgende til stede, er der underlagt de gældende regler om afstand (2 meter) og arealkrav (4 kvm, dog 2 kvm, hvis der er tale om siddende/liggende aktiviteter) ligesom forsamlingsforbuddet vil være gældende.

 

Kontakt 

Du kan få svar på de allerfleste spørgsmål på Sundhedsstyrelsens side. Har du spørgsmål til egen sundhed kan du også kontakte egen læge.

> Kommunens callcenter 87 53 50 00, se åbningstider nederst på siden

> Hjemmesygeplejen 87 53 60 00,  mandag, tirsdag, torsdag & fredag kl. 9-11 og kl. 13-15, onsdag kl. 9-12

> Sundhedsplejen 87 53 55 00, se åbningstider på sundhedsplejens side

> Hjemmeplejen 87 53 66 00, Se åbningstider på Hjemmeplejens side

 

Opdateret: 29-08-2021 14:45

Kontakt