Lokalplaner og andre planer

Her kan du blandt andet finde gældende planer, planer i høring og aktuelle projekter.

Her kan du finde Visions- og udviklingsstrategi for Syddjurs Kommune 2018 - 2030

/vision

Her kan du finde den gældende Syddjurs Kommuneplan 2016 og Planstrategi 2015

kommuneplan 2020.

Her kan du finde gældende lokalplaner og byplanvedtægter

https://www.syddjurs.dk/gældende-lokalplaner-og-byplanvedtægter

Her kan du finde forslag til lokalplaner og kommuneplantillæg i høring

https://www.syddjurs.dk/høringer

Opdateret: 13-07-2021 16:30

Kontakt