Uddannelse indenfor Sundhed & Omsorg

Få en uddannelse i ældreplejen

Afdelingen for Sundhed & Omsorg i Syddjurs Kommune har ca. 1100 ansatte indenfor forskellige faggrupper. Vi er med til at uddanne bl.a. social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, grundforløbselever, sygeplejersker, psykomotoriske terapeuter, fysio- og ergoterapeuter.  I øjeblikket ansætter vi min. 24  social- og sundhedshjælperelever samt 50 social- og sundhedsassistentelever årligt.  Vi har praktiksteder i henholdsvis hjemmeplejen, plejeboliger, psykiatrien Bostøtte, Frejasvænge for borgere med demensdiagnoser, bofællesskab på plejecenter Rosengården, Botilbud på Tendrup Møllevej og på Rehabiliteringsafdelingen i Tirstrup Eleverne kommer fra  Grenå-, Randers social – og sundhedsskoler samt Sosu-Østjylland i Århus.

Økonomi

Som SOSU-elev er der mulighed for at søge voksenelevløn. Er du over 25 år og har du min. et års praktisk erfaring indenfor området kan du søge voksenelevløn. Se kriterierne her: voksenelevløn

Vidste du at,

  • Det er muligt at tage en del af praktikken i udlandet. Du kan søge om at komme i praktik på et europæisk plejehjem. Opholdet varer typisk fire uger. Under opholdet får du din normale elevløn. Rejsen bliver betalt, men du skal selv sørge for kost og logi.
  • SOSU-hjælpere arbejder typisk i hjemmeplejen, på plejehjem, beskyttede boliger eller ældrecentre. Du snakker med beboerne, hjælper – og ud fra  en rehabiliterende tankegang- hjælper du beboeren med træning, personlig pleje, hjælper beboerne i tøjet, og med rengøring, indkøb og madlavning.

Ønsker du at vide mere om uddannelse i ældreplejen i Syddjurs Kommune, er du velkommen til at kontakte uddannelseskoordinator Susanne Pallesen.

 

 

Opdateret: 05-07-2021 11:42

Kontakt