Søg i sagssystemet efter sager og dokumenter. Du kan søge efter specifikke ord i en angiven tidsinterval. Sagerne på det tekniske område, herunder byggesagsarkiv, findes elektronisk fra 2008 og frem. Dokumenterne publiceres i henhold til kommunens politik og åbenhed. Læs mere om åbenhed i sagsbehandlingen her

Vær opmærksom på at der er en forsinkelse på minimum et døgn fra journalisering til publicering. Udtages et dokument af den automatiske sikkerhedskontrol, for at undgå publicering af person følsomme data, vil forsinkelsen være længere.

Bemærk at der søges i sager fra dags dato og et år tilbage. Hvis du ønsker at finde en sag før det, skal du ændre datoen i nedenstående felt.

Du kan nu søge i 83.067 sager og 688.146 dokumenter.